INTERNETPROTOCOL
 
Inleiding
 
Met onze homepage/website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op het Internet op zoek is. Deze informatie bestaat onder andere uit een beschrijving van de identiteit van de school, onze visie op onderwijs, opvoeding en ontwikkeling, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, kortom schoolgids en schoolplan van onze school. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op andere belangstellende ouders, collega’s of geïnteresseerden. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.
 
Verantwoording

De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit schoolgids en schoolplan van de St.-Jansschool Casteren, alsmede geldende afspraken en protocollen. Met alle relevante informatie is van tevoren ingestemd door geledingen als medezeggenschapsraad en schoolraad. Aanvullende informatie zoals foto’s en artikelen worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

Werkwijze


De site is in 2004 gestart door onze ICT-er en wordt grotendeels onderhouden door enkele leerkrachten en onze medewerkster op de administratie (de webmasters). Zij plaatsen op verzoek van de andere leerkrachten regelmatig de meest recente informatie op de website. In bepaalde gevallen kan eerst overlegd worden met bepaalde geledingen, voordat tot publicatie wordt overgegaan. Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de site willen plaatsen, kunnen dit op school inleveren. Informatie aangeleverd door Oudervereniging, Schoolraad en Medezeggenschapsraad valt onder de verantwoordelijkheid van die betreffende bestuursorganisaties.

Privacy


Op onze website worden o.a. foto's geplaatst. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's van hun kinderen, bezwaar te maken. De school verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Deze werkjes en/of foto's worden dan niet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen. Bij publicatie worden geen namen vermeld. Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze op verzoek verwijderen.

 
 
 
Regels & afspraken voor leerlingen, die tijdens schooltijd gaan internetten.

1.         Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen).

2.         Ik zoek geen woorden op over grof taalgebruik, racisme, discriminatie, seks, porno of geweld.

3.         Ik zoek ook geen plaatjes die gruwelijk zijn.

4.         Ik maak geen gebruik van chatboxen.

5.         Ik verander niets aan de instellingen van de computer (screensavers, desktop etc.).

6.         Ik verstuur geen e-mailtjes zonder overleg met de meester of de juf.

7.         De printer mag alleen met toestemming van de meester of de juf gebruikt worden.

8.         Zonder toestemming mag ik nooit mijn naam, (email)adres of telefoonnummer opgeven.

9.         Als ik per ongeluk een "foute" site open, meld ik dat bij de meester of de juf.

10.       Ik mag alleen met toestemming gegevens op het internet opgeven.

11.       Ik weet dat alle pagina's die ik open, door de meester of juf gecontroleerd kunnen worden.

12.       Ik download geen bestanden.

13.       Ik weet dat ik één maand niet mag computeren, wanneer ik één van de regels overtreed.
 
 
 
Casteren, juni 2005.