Rudolf Buur
Directeur  

St.-Jansschool Casteren
0497 681673

Lambertusschool Netersel   
0497 681991             
        
 06 53 47 52 69
 
rbuur@kempenkind.nl                                                                  
 
                                    Jeanne Verstijnen
Locatieverantwoordelijke
(plaatsvervangend directeur)

Lambertusschool Netersel
0497 681991

St.-Jansschool Casteren
0497 681673

06 12 10 38 19