Schooltijden
 
Voor alle groepen geldt:
  •          s morgens van 08.30 12.00 uur
  •          s middags van 13.15 15.15 uur
  •          op woensdag lessen tot 12.15 uur
  •          ochtendpauze voor groep 3 t/m 8 dagelijks van 10.15 10.30 uur. 
Op vrijdag is de kleutergroep vrij van school.
Er is om 8.15 uur en om 13.00 uur surveillance op het schoolplein. 
 
Om 08.25 uur en 13.10 uur gaat de eerste bel, de kinderen gaan dan rustig naar de klas zodat de lessen om 08.30 uur en 13.15 uur kunnen beginnen.

De kleuters mogen 's ochtends om 08.20 uur met hun ouder(s) naar binnen. De juf is dan in de klas aanwezig.