Groepsindeling   2017-2018
                         groep 1-2 groep  3-4  groep        5-6   groep 7-8                        
           
 maandag morgen       Corine            Erica                         Francien     Astrid               
middag Corine Erica Francien Astrid
dinsdag morgen Corine Erica Francien Astrid
middag Corine Erica Stella Astrid
woensdag morgen Corine Erica Marion Carolien 
donderdag morgen Astrid Carine Marion Carolien
middag Astrid Carine Marion Carolien

vrijdag
morgen VRIJ Erica
Erica
Marion
Marion 
Carolien
Carolien
middag VRIJ
 
Op maandag t/m woensdag ondersteunt juf Linda.
Op woensdag om de week is juf Francien aanwezig voor ondersteuning.