SCHOOLREGELS & AFSPRAKEN
Alle schoolregels zijn terug te brengen tot de volgende drie basisregels:
 
1. Hoe gaan we om met elkaar?
 
    VOOR GROOT EN KLEIN
    ZULLEN WE AARDIG ZIJN
 
2. Hoe gaan we om met onze schoolspullen en die van een ander?
 
    WE ZULLEN GOED VOOR ONZE SPULLEN ZORGEN
    DAN ZIJN ZE WEER TE GEBRUIKEN MORGEN
 
3. Hoe bewegen we ons binnen en buiten de school?

    DE SCHOOL IS VAN BINNEN EEN WANDELGEBIED
    EN BUITEN HOEFT DAT LEKKER NIET
 
Om de gang van zaken op onze school zo ordelijk mogelijk te laten verlopen en om iedereen een prettig en veilig gevoel te geven, zullen we deze basisregels nader omschrijven en toepassen op de verschillende ruimten van onze school.
 
Aan het begin van het schooljaar worden de regels met de kinderen besproken.
Het volledige document is op school in te zien.