ZIEKE LEERLINGEN ONDER SCHOOLTIJD
 
  1. Het kind meldt zich ziek bij de groepsleerkracht.
  2. De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders met het verzoek het zieke kind op school op te komen halen (telefoonlijst op bord in de personeelskamer).
  3. Bij geen gehoor thuis wordt een familielid, buur of kennis gebeld, indien een telefoonnummer van hen op school bekend is.
  4. Als ook in dit geval “niet thuis” wordt gegeven, blijft het betreffende kind op school, totdat er contact met thuis is gelegd.
  5. Kinderen worden nooit alleen naar huis gestuurd. Ook de leerlingen uit de hoogste groepen dienen in geval van ziekte op school opgehaald te worden.
  6. Indien ouders kinderen voor schooltijd afleveren met de mededeling “Hij/zij is niet helemaal fit.”, dan willen wij tegelijkertijd een telefoonnummer ontvangen, waarop de ouder/verzorger te bereiken is.
  7. In aanvulling op het laatste punt willen wij de ouders uitdrukkelijk verzoeken om steeds verandering van telefoonnummers (vast of mobiel) aan school door te geven.