Warmteprotocol St.-Jansschool (volgens richtlijnen van GGD)
 
Onderstaande maatregelen spreken we af voor extreem warme dagen. Dit warmteprotocol treedt in werking als de weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van 27°C of hoger.


Acties
 • We doen overdag zo min mogelijk verlichting aan. 
 • We gebruiken monitors van computers en andere warmtebronnen zo min mogelijk. (Deze eerste twee punten kunnen binnen een warmtereductie van 6% opleveren)
 • ’s morgens vóór schooltijd ventileren daarna ramen sluiten en screens naar beneden en pas bij het verlaten van de school omhoog. (in de praktijk gebruikt men zonneschermen vaak te laat. Tijdig gebruik kan een warmtereductie van 20% opleveren)
 • Op de bovenverdieping de deuren van de lokalen dicht houden zodat de warmte van het leerplein niet binnen komt.
 • Pas het activiteitenniveau aan. Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten. Bij activiteiten die al gepland staan wordt in overleg met het MT besloten of ze wel of niet doorgaan.
 • Pas indien nodig ook het lesprogramma aan. Verzet zo mogelijk eventuele toetsen.
 • Zorg voor ventilatie en liefst dwarsventilatie (het openen van ramen en ventilatieroosters in tegenover elkaar liggende gevels). 
  Let op: het openen van ramen helpt alleen als het buiten minder warm is dan binnen. Als de wind op de ramen staat kan het openen van ramen wel helpen.  
 • Maak gebruik van een ventilator als je hierover de beschikking hebt, deze verplaatst de lucht, wat verkoelend aanvoelt voor het lichaam.
 • Laat kinderen een flesje water meebrengen en laat ze tijdens de les drinken. (geldt niet voor kleuters)  Flesjes kunnen nadien gevuld worden. Geldt uiteraard ook voor de leerkrachten.
 • Zorg bij het buitenspel (kleuters) voor voldoende drinkwater en eventueel verkoeling in de vorm van een bak water en een washandje.
 • Bij extreme hitte blijven kleuters binnen.
 
 Bij activiteiten buiten:
 • laat deze zoveel mogelijk plaatsvinden in de schaduw
 • laat deze in de ochtenduren plaatsvinden
 • zorg voor voldoende water
 • laat kinderen niet in de volle zon verblijven; zeker niet tussen 12.00 en 16.00 uur.
 • smeer de huid goed in met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.