Foto's gemaakt voor Het Jonge Kind

Onze school was benaderd door Tom van Limpt, zelfstandig fotograaf uit Reusel. Hij mocht in opdracht van Thiememeulenhoff een coverfoto maken voor het novembernummer van het educatieve blad Het Jonge Kind (HJK). (HJK is bestemd voor leerkrachten van groep 1 t/m 4 in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, voor pabostudenten en -docenten, managers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, directeuren, intern begeleiders, bibliotheken, mediatheken en onderwijsinspecties.)


Alle foto's die hij gemaakt heeft vindt u in het fotoalbum.